Пријава за матичине научне одборе

Подаци о институцији која предлаже кандидата
*Упишите назив предлагача (предлагач може бити: научно веће института, наставно-научно веће факултета и САНУ)

Пријава
*Име и презиме кандидата

*Научно, односно наставно звање кандидата

*Организацијa запослења

*Контакт подаци кандидата

Овде прикачите краћу научну биографију кандидата (до једне странице)

Дозвољени формати су pdf, doc, docx


Молимо пошаљите (аплоадујте) највише једну датотеку
*Област науке којом се кандидат бави

*Молимо Вас да одаберете матични научни одбор за који пријављујете кандидата
Изаберите један од следећих одговора