Школски координатори обука за достизање основног нивоа дигиталних компетенција

Како је утврђено са су приликом првобитне пријаве неке школе унеле непотпуне податке,  као и да би смо избегли могућност погрешног уноса контакт података, ради сигурности, потребно је унети и неке податке које смо вам већ тражили.

Ови су подаци неопходни што хитније ради организовања обука које би могле да се одрже већ у другој половини августа у зависности од почетка рада школе након летње паузе.

Школски координатори имају задатак да буду у контакту са организатором обуке и Министарством просвете, науке и технолошког развоја и старају се  о обезбеђивању техничких услова у школи и обавештавању полазника обуке о термину и месту обуке и другим оранизационим питањима.

Од кординатора се очекује да дају подршку и у току одржавања обуке.

Ова анкета садржи 20 питања.