Формулар за процену језичких компетенција наставника разредне и предметне наставе који реализују наставу на мањинском језику

 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја учествује у реализацији секторске буџетске подршке као новог вида претприступне помоћи ЕУ из ИПА фондова. Један од индикатора мере 2 секторске буџетске подршке односи се на унапређивање квалитета наставе која се реализује на језицима националних мањина. За постизање овог индикатора планиране су следеће активности: 
 
- Развој програма стручног усавршавања заснован на развијању језичких компетенција и
 
- Обука наставника-ица путем реализације програма стручног усавршавања. 
 
Са циљем процене и развоја језичких компетенција наставника/ца шаљемо образац за процену језичких компетенција  у основним и средњим школама које реализују и  целокупну наставу на језику  националне мањине. Упитник је намењен  наставницима разредне наставе и наставницима математике, физике, хемије, биологије, историје и географије који реализују наставу на неком од мањинских језика: албански, босански, бугарски, мађарски, румунски, русински, словачки, хрватски.
 
Подаци ће бити коришћени само за потребе Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Ова анкета садржи 12 питања.